Начало
  Счетоводни Услуги
 Цени на счетоводни услуги
  Полезни връзки
 Счетоводни новини
 Контакти
 

НОВИ ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ


НОВИ ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ

 

 

През 2014 г. декларацията за доходите на физическите лица отново съдържа основна част и отделни приложения.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г (образец 2001) за доходите на физическите лица, с приложения и указания и справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г.;

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България;

Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения;

Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ;

Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност;

Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго;

Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество;

Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници;

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък;

Приложение 8 (образец 2081) - За притежавани акции...;

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им);

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ);

Нов образец на "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ"

Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от дивиденти, ликвидационни дялове, лихви по депозити в търговски банки, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина, както и облагаемите доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества в чужбина, попълват образец 2001а.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина;

Към основната част на декларацията и всяко от приложенията има подробни указания. Консултация за попълване на формуляра можете да получите на телефона на информационния център на НАП - 070018700  на цената на градски разговор от цялата страна.

Образци на декларации за корпоративните данъци:

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2013 г., с приложения

Годишна данъчна декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2013 г.) от ЗКПО

Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски

Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта за 2013 г.

Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние за 2013 г.

Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия за 2013

Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби за 2013 г.

Декларация по чл. 224 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, включително организирани от разстояние за 2013 г.

Декларация по чл. 231 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние за 2013 г.

Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за 2013 г.

 

Рубрика Данъци Документи за изтегляне


2014-01-06 (Прочетено 5285 пъти.)
* * *

 

Facebook | Twitter | GoogleКантора Сиат - Пловдив предлага професионални счетоводни услуги и счетоводно обслужване за фирми в Пловдив, счетоводство и контрол.

 

2010 - 2012 (c) Счетоводна кантора "СИАТ" - Пловдив . Всички права запазени. | Web and seo: Idea Studio Ltd. | 105241 посещения