Начало
  Счетоводни Услуги
 Цени на счетоводни услуги
  Полезни връзки
 Счетоводни новини
 Контакти
  

Счетоводни услуги

1. Абонаментно счетоводно обслужване:

- текущо счетоводно отчитане на документи - изготвяне на оборотна ведомост
- изготвяне на периодични и годишни финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и другите действащи закони в Република България
- счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток и отчет за дълготрайните материални активи и отчет за собствения капитал
- изготвяне и подаване на статистическите форми
- съставяне на годишен амортизационен план на дълготрайните материални активи
- аналитична отчетност,според нуждите на клиента
- патентни декларации
- изготвяне и подаване на дневници и справки декларации по ЗДДС
- годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
- представяне пред органите на НАП

2. Годишно приключване.

- попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
- изготвяне на годишни финансови отчети, включващи; баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, отчет за дълготрайните материални активи и други, според спецификата на дейността
- изготвяне отчети за статистиката
- представяне на годишните данъчни декларации в НАП и статистическите отчети в НСИ

3. ТРЗ и личен състав

- изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и заповеди за прекратяване на трудови договори
- изготвяне на граждански договори, сметка за изплатени суми и служебни бележки
- изготвяне ведомости за заплати, изчисляване на отпуски и представяне на болнични в НОИ
- изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета
- предоставяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
- попълване на трудови и осигурителни книжки, изготвяне на УП 2, заверка на осигурителен стаж

4. Регистрации

- регистрации и пререгистрации на фирми
- регистрации по ЗДДС
- регистрация в Комисия за защита на личните данни
- регистрация в Инспекцията по труда
- други регистрации

5. Публикуване на Годишни финансови отчети в Търговсия регистър при Агенция по вписванията


Клиентите ни развиват бизнес в най-различни сфери като:

- автосалони
- внос и търговия на едро с текстил
- търговия на едро с химически и предпазни средства
- търговия на едро с канцеларски материали
- търговия на едро с промишлени стоки
- търговия на дребно с хранителни стоки и цигари
- търговия на дребно с облекло
- търговия на дребно с обувки
- търговия на дребно с козметика и сувенири
- търговия с кафе и закуски
- производство на мебели
- производство на закуски
- друго произвоство
- консултантска дейност
- дейности в областта на фотографията и компютърните технологии
- преводаческа дейност
- фризьорски и козметични услуги
- частни лекарски и зъболекарски практики
- други услуги

2010 - 2012 (c) Счетоводна кантора "СИАТ" - Пловдив . Всички права запазени. | Web and seo: Idea Studio Ltd. | 105816 посещения