Начало
  Счетоводни Услуги
 Цени на счетоводни услуги
  Полезни връзки
 Счетоводни новини
 Контакти
 

ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИТЕ УСЛУГИ

                                                    

 

Счетоводна кантора СИАТ предлага счетоводни услуги на абонаментен принцип.

Цените на примерни пакети за счетоводни услуги за период от 1 месец:

 

Посочените цени са крайни за клиента и са в български лева !!!


ОТСТЪПКИ  за клиенти, сключили договор за месечно абонаментно счетоводно обслужване:

1. БЕЗ такса за годишно данъчно и счетоводно приключване, изготвяне на ГФО, ГДД, както и представянето им в НСИ,  НАП и ТР.

2. БЕЗПЛАТНА регистрация по ЗДДС.

3. БЕЗПЛАТНО изготвяне на УП-2 и УП-3.

4. БЕЗПЛАТНО изготвяне на служебни бележки за персонала.
 

 

 Фирми НЕРЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС 

 

  До 50 документа,без персонал,

  с една банкова сметка.

           80 - 100 лв.

  До 80 документа, с персонал до 5 човека,

  с една банкова сметка.

          100 - 130 лв.        

  До 100 документа, с персонал до 5  човека, с една банкова   сметка.   

           130 - 160 лв.                      

  Над 100 документа

 

       по договаряне   

 

 

 

Фирми РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

 

  До 30 документа, без персонал,

  с една банкова сметка.                                  

              150 - 170 лв.

  До 50 документа, с персонал до 5 човека,

  с една банкова сметка.

                  170 - 190 лв.

  До 80 документа, с персонал до 5 човека,

  с до две банкови сметки.

                   200 -250 лв.

  До 100 документа, с персонал до 5 човека,

  с до две банкови сметки.

                   250 - 300 лв. 

  Над 100 документа

 

                 по договаряне      

 Тези цени включват ТРЗ и ЛС обслужване на фирми с до 5 човека персонал !

 За над 5 осигурени лица се добавя такса, според Тарифата за ЛЦ и ТРЗ услуги.
                                                                                          

                                                                                                  

Цени на ТРЗ и Личен състав

 

Брой осигурени лица Месечно възнаграждение
5 души без увеличение
5 - 10 души 60
10 - 15 души 100
Над 15 души по договаряне

                                                                                                     

 

 • Изготвяне на счетоводна политика
  Обработка на приходни, разходни и банкови документи
  Съставяне на първични и вторични счетоводни документи
  Изготвяне и водене на счетоводни регистри
  Подсигуряване на ръководството на дружеството с необходимите данни, с цел планиране
  Изготвяне на справки и представяне на информация за НАП, НОИ, НСИ, БНБ
  Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
  Изготвяне и представяне на статистически отчети
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Изготвяне на комплект документи за постъпване и при напускане на работа
  Деклариране пред НАП
  Създаване и водене на трудови досиета
  Осъществяване на контакт със Служба по трудова медицина
  Изготвяне на ведомости за заплати, фишове, рекапитулации, Сметки за изплатени суми
  Изчисляване на отпуски и болнични
  Изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета
  Попълване на трудови и осигурителни книжки, подготовка за заверка на осигурителен стаж
  Представителство при ревизии
   
  Изготвяне на счетоводна политика
  Обработка на приходни, разходни и банкови документи
  Съставяне на първични и вторични счетоводни документи
  Изготвяне и водене на счетоводни регистри
  Подсигуряване на ръководството на дружеството с необходимите данни, с цел планиране
  Изготвяне на справки и представяне на информация за НАП, НОИ, НСИ, БНБ
  Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
  Изготвяне и представяне на статистически отчети
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Изготвяне на комплект документи за постъпване и при напускане на работа
  Деклариране пред НАП
  Създаване и водене на трудови досиета
  Осъществяване на контакт със Служба по трудова медицина
  Изготвяне на ведомости за заплати, фишове, рекапитулации, Сметки за изплатени суми
  Изчисляване на отпуски и болнични
  Изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета
  Попълване на трудови и осигурителни книжки, подготовка за заверка на осигурителен стаж
  Представителство при ревизии
   
  ,,,, 
 •  

   

  Всички цени са в български лева и са крайни за клиента ! Посочените цени са примерни и зависят от:

  1.Вида и дейността на фирмата.

  2. Регистрацията по ЗДДС.

  3. Броят на документите за осчетоводяване.

  4. Броя и вида на банковите сметки.

  5. Броя на номенклатурите по видове на стоките, материалите, продукцията.

  6. Броя на осигурените лица.

  7. Внос, Износ, ВОП, ВОД.

  8. Брой дълготрайни активи. 

  Цените на счетоводните услуги са обвързани с минималната работна заплата за страната и са актуални към 31.08.2016 г.

   

   

  В посочените пакетни  цени влизат следните услуги:

   

  Съставяне на първични и вторични счетоводни документи.

  Изготвяне и водене на счетоводни регистри.

  Подсигуряване на ръководството на дружеството с необходимите данни, с цел планиране.

  Изготвяне на справки и представяне на информация за НАП, НОИ, НСИ, БНБ.

  Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети.

  Изготвяне и представяне на статистически отчети.

  Изготвяне на трудови и граждански договори.

  Изготвяне на комплект документи за постъпване и при напускане на работа.

  Деклариране пред НАП.

  Създаване и водене на трудови досиета.

  Осъществяване на контакт със Служба по трудова медицина.

  Изготвяне на ведомости за заплати,  рекапитулации, Сметки за изплатени суми.

  Изчисляване на отпуски и представяне на  болнични.

  Изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета.

  Попълване на трудови и осигурителни книжки, подготовка за заверка на осигурителен стаж.

  Представителство при ревизии.

   

  Посочените цени са ориентировъчни и подлежат на коментар и промяна след запознаването с дейността

  и документацията на фирмата - клиент!


   
  Всички консултации, свързани със счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужването са безплатни за клиентите на счетоводна кантора "СИАТ".
  Моля, при запитване от Ваша страна да опишете точно дейността на фирмата , броят на банковите сметки , наличието  на валутни такива , броят на наетият персонал и на самоосигуряващите се през фирмата лица , приблизителният брой на фактурите за месец  , имате ли регистрация по ЗДДС , за да можем да изградим представа за обема и сложността на дейността на фирмата, по повод на която изпращате настоящото запитване !

  На база на изпратената информация, ние ще изчислим цена за търсената от вас услуга и ще ви изпратим конкретна оферта
  .

   

   

                                                                                                                                                  

   

   

   


   

   
   

  2010 - 2012 (c) Счетоводна кантора "СИАТ" - Пловдив . Всички права запазени. | Web and seo: Idea Studio Ltd. | 105241 посещения